Grupa HERZ

Grupa HERZ

Grupa HERZ Armaturen Ges.m.b.H. należy do grona wiodących, europejskich producentów
armatury i systemów instalacyjnych: grzewczych, sanitarnych, klimatyzacyjnych i gazowych.
HERZ jest równocześnie europejskim prekursorem w zakresie odnawialnych źródeł energii.